Cartlann: Márta, 2015

 • Tuairisc ó LCC 2015

  | Freagraí: 0

  Tuairisc ó LCC 2015

  Chuir seisiún bríomhar plé críoch le Léachtaí Cholm Cille 2015 Dé Sathairn seo caite. Dhírigh an Fóram Plé, inar tugadh cuireadh oscailte do rannpháirtithe uile na comhdhála ábhar na léachtaí a phlé agus a chardáil, ar chás scríbhneoirí Gaeilge na linne seo go háirithe. Tagraíodh don dul chun cinn a tharla lenár linn féin maidir le saothar na scríbhneoirí seo a chur i mbéal an phobail agus maidir le margadh idirnáisiúnta a aimsiú don saothar céanna. Aithníodh fosta go dtéann go leor saothar gan aitheantas ó thaobh na léirmheastóireachta de gach bliain agus rinneadh plé ar roinnt bealaí a d’fhéadfadh leis an gcóras ollscolaíochta tacú le cothú na scríbhneoireachta ar bhealach níb éifeachtaí. Is cinnte gur fágadh lón machnaimh againn agus an chomhdháil á scor.

  Tháinig sé seo sna sála ar imeachtaí eile an deireadh seachtaine, ar ndóigh, agus gabhaimid ár mbuíochas leis an seachtar léachtóirí a thug páipéir shlachtmhara ríshuimiúla uathu agus le Liam Mac Cóil a d’oscail an chomhdháil le haitheasc a thug léargas paiteanta ar théama na bliana seo. Sheol an Msgr Pádraig Ó Fiannachta léachtaí foilsithe na bliana seo caite, Léachtaí Cholm Cille XLV: Saothar an Athar Peadar, atá in eagar ag an Dr Eoghan Ó Raghallaigh, oíche Aoine.

  Gabhaimid ár mbuíochas, go háirithe, leis na rannpháirtithe uilig a d’fhreastail ar an gcomhdháil agus a chuir chomh mór sin leis an bplé laistigh agus lasmuigh den léachtlann féin.

Ollscoil Mhá Nuad
Foras na Gaeilge
An Sagart - Foilseacháin