Cartlann: Feabhra, 2015

 • Seoladh leabhair ag Léachtaí Cholm Cille 2015

  | Freagraí: 0

  Seoladh leabhair ag Léachtaí Cholm Cille 2015

  Is gearr anois go mbeidh Léachtaí Cholm Cille ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad ar an 13-14 Márta. Seolfar léachtaí foilsithe na bliana seo caite, Léachtaí Cholm Cille XLV: Saothar an Athar Peadar, in eagar ag an Dr Eoghan Ó Raghallaigh, oíche oscailte na comhdhála.

  Léachtaí léannta atá anseo ar ghnéithe de shaothar agus d’oidhreacht duine de mhórphearsana athbheochan na Gaeilge. Rugadh an tAthair Peadar Ua Laoghaire i Lios Carragáin, Múscraí Thiar, Co. Chorcaí, sa bhliain 1839. Ní dheachaigh sé i mbun pinn i gceart go dtí go raibh sé os cionn an leathchéid. Ach sna seacht mbliana is fiche deiridh dá shaol, le linn dó bheith ina shagart paróiste i gCaisleán Ó Liatháin, Co. Chorcaí, chuir sé de breis is leathmhíle saothar scríbhneoireachta – saothair chruthaitheacha agus chráifeacha, aistriúcháin, athinsintí, dírbheathaisnéis, colúin agus eile. Is ar éigean má d’fhág aon duine eile de lucht a linne lorg chomh mór ar scríbhneoireacht, ar litríocht agus ar scoláireacht na Gaeilge.

  Déanfar Léachtaí Cholm Cille XLV: Saothar an Athar Peadar, arna fhoilsiú ag An Sagart, a sheoladh ar 8.30pm ar an Aoine 13 Márta in Ollscoil Mhá Nuad. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

  [Íomhá clúdaigh LCC XLV: cuid d’aistriúchán an Athar Peadar ar Gheineasas (le caoinchead an Leabharlannaí, Ollscoil Mhá Nuad)]

 • Achoimrí na léachtaí ar fáil

  | Freagraí: 0

  Achoimrí na léachtaí ar fáil

  Táimid i ndiaidh achoimrí ar na seacht léacht a thabharfar ag Léachtaí Cholm Cille 2015 a fhoilsiú ar an suíomh. Is cinnte, i bhfianaise na n-achoimrí seo, go spreagfar mórán machnaimh agus díospóireachta le linn dheireadh seachtaine na comhdhála agus táimid ag súil go mór leis na cainteanna a chloisteáil ar an 13-14 Márta.

  Is féidir na hachoimrí a léamh anseo.

 • Liam Mac Cóil a osclóidh Léachtaí Cholm Cille 2015

  | Freagraí: 0

  Liam Mac Cóil

  Tá lúcháir orainn a fhógairt gurb é Liam Mac Cóil a osclóidh Léachtaí Cholm Cille XLVI: An Scríbhneoir Gaeilge agus Saol a Linne go hoifigiúil ar an Aoine 13 Márta 2015.

  Scríbhneoir agus criticeoir is ea Liam Mac Cóil. Tá sé ina chónaí i Ráth Chairn na Mí. Tá leabhair, ailt, agus aistí scríofa aige faoi chúrsaí litríochta, staire, ceoil, ealaíon agus teilifíse.

  Ba é a úrscéal An Dochtúir Áthas (1994) an chéad leabhar Gaeilge a cuireadh ar ghearrliosta Dhuaiseanna Liteartha an Irish Times. Ó shin foilsíodh úrscéal eile leis, An Claíomh Solais, agus dialann scríbhneoireachta, Nótaí ón Lár, chomh maith le leabhar ar an gcumadóir Charles Villiers Stanford An Chláirseach agus an Choróin: Seacht gCeolsiansa Stanford a foilsíodh in 2010. Bhuaigh a úrscéal Fontenoy Gradam Uí Shúilleabháin 2006. Chomh maith lena shaothar do dhaoine fásta tá leabhar sa tsraith Scéalta Staire scríofa ag Liam Mac Cóil, Toirealach Ó Cearúlláin. Tá aistriúcháin déanta ón mBreatnais freisin aige, Tiocfaidh Lá le Ffred Ffransis (Carbad, 1977), agus Saibhreas Chnoic Chaspair le J. Selwyn Lloyd (An Gúm, 1981), agus d’fhoilsigh sé stair a áit dhúchais féin, The Book of Blackrock (Carraig Books, 1977, 1981). I gcomhar leis an Ollamh Ruairí Ó hUiginn, tá Liam ina eagarthóir ar an iris litríochta agus ealaíne Bliainiris.

  Rug an leabhar is déanaí ó pheann Liam, I dTír Strainséartha, an chraobh leis i rannóg an Úrscéil (Ficsean Ginearálta) ag Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014. Gheobhfar tuilleadh eolais maidir le Liam agus a chuid saothar anseo.

  Cuirfear tús le Léachtaí Cholm Cille na bliana seo ag 6.30 pm ar an Aoine 13 Márta i bhFoirgneamh John Hume, Ollscoil Mhá Nuad. Moltar do na rannpháirtithe clárú don chomhdháil anseo go luath.

Ollscoil Mhá Nuad
Foras na Gaeilge
An Sagart - Foilseacháin