Cartlann: LCC XLVII

  • Clár Léachtaí Cholm Cille 2016 ar fáil

    | Freagraí: 0

    Clár Léachtaí Cholm Cille 2016 ar fáil

    An Éiceolaíocht i dTraidisiún na Gaeilge a bheidh mar théama do Léachtaí Cholm Cille XLVII na bliana seo, a thionólfar i nDíseart an Daingin ón 1-3 Aibreán. I bhfianaise na práinne timpeall ar mhórcheist ábhartha seo na linne, féachann sraith léachtaí na Comhdhála le scagadh a dhéanamh ar an aigne dhúchais i leith na timpeallachta ó ré na Sean-Ghaeilge i leith, he hionchas bonn, fuinneamh agus treoir a chur faoinár n-iarrachtaí cosanta agus caomhnaithe ar acmhainní na cruinne.

    Is féidir breathnú ar chlár na léachtaí ar líneclár na comhdhála a íoslódáil mar PDF anois.

Ollscoil Mhá Nuad
Foras na Gaeilge
An Sagart - Foilseacháin