Cartlann: LCC XLV

 • Seoladh leabhair ag Léachtaí Cholm Cille 2015

  | Freagraí: 0

  Seoladh leabhair ag Léachtaí Cholm Cille 2015

  Is gearr anois go mbeidh Léachtaí Cholm Cille ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad ar an 13-14 Márta. Seolfar léachtaí foilsithe na bliana seo caite, Léachtaí Cholm Cille XLV: Saothar an Athar Peadar, in eagar ag an Dr Eoghan Ó Raghallaigh, oíche oscailte na comhdhála.

  Léachtaí léannta atá anseo ar ghnéithe de shaothar agus d’oidhreacht duine de mhórphearsana athbheochan na Gaeilge. Rugadh an tAthair Peadar Ua Laoghaire i Lios Carragáin, Múscraí Thiar, Co. Chorcaí, sa bhliain 1839. Ní dheachaigh sé i mbun pinn i gceart go dtí go raibh sé os cionn an leathchéid. Ach sna seacht mbliana is fiche deiridh dá shaol, le linn dó bheith ina shagart paróiste i gCaisleán Ó Liatháin, Co. Chorcaí, chuir sé de breis is leathmhíle saothar scríbhneoireachta – saothair chruthaitheacha agus chráifeacha, aistriúcháin, athinsintí, dírbheathaisnéis, colúin agus eile. Is ar éigean má d’fhág aon duine eile de lucht a linne lorg chomh mór ar scríbhneoireacht, ar litríocht agus ar scoláireacht na Gaeilge.

  Déanfar Léachtaí Cholm Cille XLV: Saothar an Athar Peadar, arna fhoilsiú ag An Sagart, a sheoladh ar 8.30pm ar an Aoine 13 Márta in Ollscoil Mhá Nuad. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

  [Íomhá clúdaigh LCC XLV: cuid d’aistriúchán an Athar Peadar ar Gheineasas (le caoinchead an Leabharlannaí, Ollscoil Mhá Nuad)]

Ollscoil Mhá Nuad
Foras na Gaeilge
An Sagart - Foilseacháin