Seoladh leabhair ag Léachtaí Cholm Cille 2015

Seoladh leabhair ag Léachtaí Cholm Cille 2015

Is gearr anois go mbeidh Léachtaí Cholm Cille ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad ar an 13-14 Márta. Seolfar léachtaí foilsithe na bliana seo caite, Léachtaí Cholm Cille XLV: Saothar an Athar Peadar, in eagar ag an Dr Eoghan Ó Raghallaigh, oíche oscailte na comhdhála.

Léachtaí léannta atá anseo ar ghnéithe de shaothar agus d’oidhreacht duine de mhórphearsana athbheochan na Gaeilge. Rugadh an tAthair Peadar Ua Laoghaire i Lios Carragáin, Múscraí Thiar, Co. Chorcaí, sa bhliain 1839. Ní dheachaigh sé i mbun pinn i gceart go dtí go raibh sé os cionn an leathchéid. Ach sna seacht mbliana is fiche deiridh dá shaol, le linn dó bheith ina shagart paróiste i gCaisleán Ó Liatháin, Co. Chorcaí, chuir sé de breis is leathmhíle saothar scríbhneoireachta – saothair chruthaitheacha agus chráifeacha, aistriúcháin, athinsintí, dírbheathaisnéis, colúin agus eile. Is ar éigean má d’fhág aon duine eile de lucht a linne lorg chomh mór ar scríbhneoireacht, ar litríocht agus ar scoláireacht na Gaeilge.

Déanfar Léachtaí Cholm Cille XLV: Saothar an Athar Peadar, arna fhoilsiú ag An Sagart, a sheoladh ar 8.30pm ar an Aoine 13 Márta in Ollscoil Mhá Nuad. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

[Íomhá clúdaigh LCC XLV: cuid d’aistriúchán an Athar Peadar ar Gheineasas (le caoinchead an Leabharlannaí, Ollscoil Mhá Nuad)]

Clibeanna

Tabhair freagra
Ollscoil Mhá Nuad
Foras na Gaeilge
An Sagart - Foilseacháin