Clár Léachtaí Cholm Cille 2015 ar fáil

Clár Léachtaí Cholm Cille 2015 ar fáil

Is é an téama a bheidh i gceist ná An Scríbhneoir Gaeilge agus Saol a Linne agus beifear ag díriú ar chomhthéacsanna agus ar thimpeallachtaí éagsúla prós-scríbhneoireachta ó aimsir na hAthbheochana i leith.

Ar na ceisteanna a chíorfar beidh: cothú agus forás na scríbhneoireachta cruthaithí sa Ghaeilge, in Éirinn agus thar lear, ó aimsir scéalta deoraíochta Uí Chonaire go dtí fabhalscéalta scríbhneoirí an lae inniu; cás scríbhneoirí Gaeilge na hAthbheochana i Sasana agus tionchar ceannródaíoch Liam P. Uí Riain i dtosach an fichiú haois; an neamhspleáchas meoin agus seasamh an ealaíontóra i gcás Sheosaimh Mhic Grianna agus scríbhneoirí eile de chuid na linne sin; an tionchar a bhí ag seasamh Dhiarmada Uí Shúilleabháin mar ghníomhaí polaitiúil agus mar scríbhneoir engagé ar a chuid oibre mar scríbhneoir nua-aoiseach; scóip agus dúshláin an eagarthóra i gcás na hirise Comhar sna 1980í agus i gcás An Aimsir Óg i dtosach na mílaoise nua; téamaí morálta agus sóisialta i gcuid de shaothar cruthaitheach an úrscéalaí sagairt, Pádraig Standún; agus smaointe an scríbhneora Anna Heussaff ar ghnéithe dá saol gairmiúil ó chuaigh sí le scríbhneoireacht na Gaeilge ar bhonn lánaimseartha tamall de bhlianta ó shin.

Is léir, mar sin, go mbeidh idir thréimhsí agus thimpeallachtaí éagsúla cultúrtha, polaitíochta, liteartha agus teanga á bplé. Táimid lánchinnte go spreagfaidh na léachtaí seo mórán machnaimh agus díospóireachta le linn an deireadh seachtaine agus go bhfáilteofar roimh an deis iontach seo le míreanna ar leith de scéal phrós-scríbhneoireacht na Gaeilge le breis agus céad bliain anuas a iniúchadh as an nua.

Is féidir breathnú ar chlár na léachtaí ar líneclár na comhdhála a íoslódáil mar PDF anois.

Clibeanna

Tabhair freagra
Ollscoil Mhá Nuad
Foras na Gaeilge
An Sagart - Foilseacháin