Ollscoil Mhá Nuad

Léachtaí Cholm Cille XLVIII:
An Moinsíneoir Pádraig Ó Fiannachta: Saol agus Saothar

21–22 Aibreán 2017

Cláraigh

Clár na Léachtaí

Dé hAoine 21 Aibreán

18.30

Clárú

19.15

Oscailt oifigiúil Léachtaí Cholm Cille XLVIII

19.30

Pádraig Ó Fiannachta: a dhúchas Duibhneach

Pádraig Ó Héalaí
20.00

Travelling, journeying and pilgrimage in early Ireland

Eoin Grogan
20.30

Fáiltiú agus seoladh leabhair

Seolfar Léachtaí Cholm Cille XLVII: An Éiceolaíocht i dTraidisiún na Gaeilge
in eagar ag an Dr Tadhg Ó Dúshláine

Dé Sathairn 22 Aibreán

9.30

An scoláire óg i gColáiste Phádraig, Má Nuad

Tracey Ní Mhaonaigh
10.00

An tOllamh le Sean-Ghaeilge

Máire Herbert
10.45

Ceisteanna

10.50

Sos caife

11.15

Pádraig an Bhíobla

Cathal Ó Háinle
11.45

Na lámhscríbhinní Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad

Meidhbhín Ní Úrdail
13.00

Ceisteanna

13.10

Lón

14.00

Soiscéal na Gaeilge á scaipeadh

Micheál Ó Cearúil
14:45

An Moinsíneoir Pádraig Ó Fiannachta — scéal trí scéal

Domhnall Mac Síthigh
15.15

Pádraig Ó Fiannachta: foilsitheoir

Ruairí Ó hUiginn
16.00

Ceisteanna

16.15

Clabhsúr na comhdhála

Is sa Díseart, Sráid an Doirín, An Daingean, Co. Chiarraí a bheidh imeachtaí uile Léachtaí Cholm Cille na bliana seo ar siúl.

Gheobhfar tuilleadh eolais maidir le hionad na comhdhála anseo.

Príomhghrianghraf le caoinchead thionscadal Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge.

Is féidir clár na léachtaí a íoslódáil mar PDF anseo.

Ollscoil Mhá Nuad
Foras na Gaeilge
An Sagart - Foilseacháin